Salice Paolo

Borromeo
Borromeo
Diamante
Diamante
Eolica
Eolica
Erice
Erice
Ginevra
Ginevra
Louis Philippe - late 1700s
Giza
Giza
Eastern Influence
King
King
Florentine
Medina
Medina
Naxos
Naxos
Empire
Orleans
Orleans
Luigi XVI
Parigi
Parigi
Rabat
Rabat
Arabesque
Reims
Reims
Louis XV
Rochefort
Rochefort
Louis Philippe - late 1700s
Snake
Snake
End of the 1800s
Todi
Todi
Louis Philippe - late 1700s
Versailles
Versailles
Luigi XVI
Vienna
Vienna
Luigi XVI