Salice Paolo

Ginevra
Ginevra
Louis Philippe - late 1700s
Giza
Giza
Eastern Influence
King
King
Florentine
Naxos
Naxos
Empire
Orleans
Orleans
Luigi XVI
Rabat
Rabat
Arabesque
Reims
Reims
Louis XV
Rochefort
Rochefort
Louis Philippe - late 1700s
Snake
Snake
End of the 1800s
Todi
Todi
Louis Philippe - late 1700s
Versailles
Versailles
Luigi XVI
Vienna
Vienna
Luigi XVI