01 януари 2023
Salice Paolo намелени модели
Salice Paolo намелени модели
Модел: Achillea 
Наличност: Лъскав месинг - 1 бр
Цена:120 лв


Модел: Encrinus
Наличност: Лъскав месинг - 2 бр
Цена: 300лвМодел: Encrinus
Наличност: Лъскав месинг - 2 бр
Цена: 170лв


Модел: Mirto
Наличност: Лъскав месинг - 1 бр
Цена: лв


Модел: Nodo
Наличност: Лъскав месинг - 2 бр
Цена:250 лв


Модел: Nodo Топка
Наличност: Лъскав месинг - 1 бр
Цена:200 лв
Наличност: Лъскав хром- 1 бр
Цена:200 лв


Модел: Timo
Наличност: матиран хром/лъскав хром- 1 бр
Цена:200 лв


Модел: Tillia 
Наличност: Лъскав месинг - 3 бр
Цена:120 лв


Модел: Zen Push/Pull
Наличност: матиран хром - 5 бр
Цена:160 лв


Модел: Page
Наличност: графит - 5 бр
Цена:230 лв
Модел: Verbena
Наличност: Лъскав месинг - 4 бр
Цена:140 лв


Модел: Erica
Наличност: Лъскав месинг/сатиниран хром - 7 бр
Цена: 150лв


Модел: Ibisco
Наличност: Лъскав хром/сатиниран хром- 2 бр
Цена:160 лв


Модел: Efedra
Наличност: Сатиниран хром - 2 бр
Цена:150 лв